ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Konfederacja to partner w trójstronnym dialogu społecznym