ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Prezydium

Prezydium Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości


Tomasz Golis – Prezes Zarządu
Mariusz Rybka – Wiceprezes Zarządu
Maciej Kubanek – Wiceprezes Zarządu
Bogusława Wiewiórowska – Paradowska – Wiceprezes Zarządu
Michał Grodzki – Dyrektor
Marek Rejmak – Członek Prezydium