ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Sprawy różne

 

Europejski Rok Umiejętności

Pobierz w formacie MS Word >>

 

 

 


 

Szanse i bariery zatrudniania osób 50+ i z niepełnosprawnościami – prezentacja – 17.02.2022 – Seminarium

Szanse i bariery zatrudnienia osób 50+ i niepełnosprawnych w sektorze budowlanym – raport z badania – 4.01.2022

 


 

Magazyn Budowlani 4-2022

 


 

Konkurs: Systemy Suchej Zabudowy, Radom 2021

Prezydent Miasta Radomia – Pan Radosław Witkowski objął patronatem tę istotną imprezę. W dniach 21 i 22 października 2021 w hali Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu odbył się konkurs budowlany Systemy Suchej Zabudowy Radom 2021. Formuła zawodów została oparta na procedurach międzynarodowych konkursów WORLDSKILLS i EUROSKILLS, które promują praktyczną naukę zawodu oraz współpracę świata biznesu i pracy ze szkołami i innymi instytucjami kształcącymi zawodowo. Zadaniem ośmiu uczestników ze szkół zawodowych był dwudniowy montaż SSZ – pod czujnym okiem ekspertów/sędziów, na profesjonalnie przygotowanych stanowiskach konkursowych.

Organizacja konkursu stanowi element międzynarodowego projektu Erasmus+ „WeRskills  – platforma informacyjno-konsultacyjna ,wspierająca proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności zawodowych na poziomie krajowym i europejskim” realizowanego przez;

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji,
  • Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości,
  • Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji,
  • National Federation of Hungarian Building Contractors
  • Education & Information Technology Centre z Cypru

 

https://www.youtube.com/watch?v=aJ5RhnSRLTQ


Eliminacje Ogólnopolskie Systemy Suchej Zabudowy Radom 2021

W dniach 21 i 22 października 2021 w hali Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu odbędzie się konkurs budowlany Systemy Suchej Zabudowy Radom 2021.
Patronuje nam Prezydent Miasta Radomia Pan Radosław Witkowski.
Proponujemy praktyczną formułę zawodów opartą na procedurach międzynarodowych konkursów WorldSkills i EuroSkills, które promują praktyczną naukę zawodu oraz współpracę świata biznesu i pracy ze szkołami i innymi instytucjami kształcącymi zawodowo.
Zadaniem uczestników będzie wykonanie montażu SSZ pod czujnym okiem ekspertów na profesjonalnie przygotowanych stanowiskach.

Zamierzamy się również dobrze bawić.

Wydarzenie jest częścią międzynarodowego projektu Erasmus+ „WeRskills – platforma informacyjno-konsultacyjna wspierająca proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności zawodowych na poziomie krajowym i europejskim” realizowanego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji, National Federation of Hungarian Building Contractors oraz Education & Information Technology Centre.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 


 

Konsultacje ZZ „Budowlani” i KBiN (czytaj >>)

 


Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość w dniu 20 marca 2021r o śmierci, naszego wieloletniego członka i założyciela konfederacji, mgr inż. Antoniego Falikowskiego Wiceprezesa Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

Będziemy go zawsze wspominać jako niezwykle wrażliwą i pomocną osobę w wielu dziedzinach, która całe swoje profesjonalne życie poświęciła dla rozwoju krajowego sektora budownictwa.Do końca swego życia wspierał nas praktyczną wiedzą i wyjątkowym doświadczeniem.

Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny, współpracowników i bliskich składa

PREZYDIUM
KONFEDERACJA BUDOWNICTA i NIERUCHOMOŚCI


Państwo w roli dewelopera. Cztery lata programu Mieszkanie plus.

Czytaj dalej >>

 

 

 


Informacja prasowa KBiN nt nadchodzących zmian Warunków Technicznych w zakresie izolacyjności cieplnej budynków w 2021

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, jako kolejna organizacja branży budowlanej, skierowała pismo do Ministerstwa Rozwoju w sprawie nadchodzących zmian Warunków Technicznych w zakresie izolacyjności cieplnej budynków. Konfederacja popiera wprowadzenie kolejnego, ostatniego już etapu zmian zapisanych w Rozporządzeniu z 2013 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany, które, zgodnie z tym rozporządzeniem, będą obowiązywały od początku 2021 roku dotyczą podwyższonych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych oraz spełnienia określonych wskaźników zapotrzebowania budynków na nieodnawialną energię pierwotną. Jest to związane z wdrażaniem w Polsce unijnego programu sukcesywnego zmniejszenia zużycia energii w budownictwie i minimalizowania strat ciepła z powodu słabo ocieplonych budynków.

Pobierz dokument >>


DZIEN BUDOWLANYCH

W dniu 26 września br. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie odbyły się „Centralne Uroczystości Dnia Budowlanych 2019.


 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo

(pobierz)


Protokół z VII spotkania Grupy Roboczej ds. monitorowania Sektora Budownictwa 21 marca 2019 roku.

Postanowienie końcowe Grupy ds. monitorowania Sektora Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, podjęte na spotkaniu w dniu 21 marca 2019 roku.

 


Raport nr 1 z monitorowania wybranych problemów sektora budowlanego pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe i specjalności

(pobierz)


XXI Gala Budownictwa w Katowicach

W dniu 23.11.2018r w Operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się uroczysta XXI Gala Budownictwa organizowana przez Śląską Izbę Budownictwa w Katowicach.

W Gali wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe miast i powiatów regionu śląskiego oraz krajowych
i regionalnych organizacji poza rządowych budownictwa.

Tradycyjnie w trakcie Gali nastąpiło wręczenie wyróżnień w konkursie Śląskie Budowanie – Śląskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa oraz Nagrody z Tytułem ” Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.

Prezes Antoni Falikowski otrzymał nagrodę „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” za wieloletnie, aktywne kierowanie samorządem gospodarczym oraz za osobisty wkład w rozwój budownictwa i gospodarki regionu śląskiego.