ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Zespół Trójstronny

Zespół Trójstronnny 02.03.2022 Potrzeby budownictwa w zakresie nowych kwalifikacji – K.Symela (pdf)

Zespół Trójstronnny 02.03.2022 Potrzeby budownictwa w zakresie nowych kwalifikacji – K.Symela (Power Point)

 


Spotkanie Prezydium Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Pobierz pdf >>


W spotkaniu Grupy Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych, które odbyło się w trybie zdalnym 10.09.2021, wzięli udział: Pani Anna Skarżycka, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  • Pan Adam Golec, NSZZ Solidarność
  • Pan Tadeusz Ryśnik, NSZZ Solidarność
  • Pan Jakub Kus, Związek Zawodowy Budowlani
  • Pan Krzysztof Baranowski, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
  • Pan Henryk Kwapisz, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
  • Pan Wiesław Wąsik, Forum Związków Zawodowych
  • Pan Profesor Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu
  • Pan Szymon Firląg, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Za przyjęciem stanowiska (w wersji pełnej i podsumowania) ws. wprowadzenia CBAM w ramach pakietu „FIT for 55” dla przemysłu materiałów budowlanych oraz podjęcia rozmów z rządem RP na temat sprawiedliwej transformacji tego przemysłu, głosowali jednogłośnie wszyscy przedstawiciele pracowników i pracodawców. Grupa Robocza rekomenduje przyjęcia przygotowanego stanowiska Zespołowi Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej na najbliższym posiedzeniu.


 

Zespół Trójstronny o sytuacji kadrowej w budownictwie, zamówieniach publicznych i problemach przemysłu cementowego.