ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Współpraca instytucjonalna

Współpraca i relacje Konfederacji ze Środowiskiem:

KBiN jest rozpoznawalną organizacją działającą na rzecz sektora budowlanego. Licznie nawiązane kontakty oraz prowadzona współpraca odbywa się stale z:

  • instytucjami oficjalnymi i rządowymi,
  • organizacjami branżowymi,
  • izbami.

 

Należy podkreślić, iż Konfederacja jestes wieloletnim członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, który składa się z:

  • Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
  • organizacji pracodawców,
  • związków zawodowych.

 

Istotnymi projektami rozpoczętymi na przełomie 2018/2019 w ramach rekomendacji w/w zespołu są:

  • opracowanie aktualnego taryfikatora wynagrodzeń w budownictwie
  • przygotowanie konferencji nt. „Kondygnacja Plus” pod patronatem MIiR