(22) 826 31 01
kbin@kbin.org.pl
Al Jerozolimskie 29/3
00-508 Warszawa

Członkowie

Śląska Izba Pracodawców z siedzibą w Gliwicach
ul. Pszczyńska 44 lok 309
biuro@sip-gliwice.pl

Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej
al. Jerozolimskie 29 lok 3
00-508 Warszawa
zwiazek@zwiazek.org.pl

Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Budownictwa
„UNIA BUDOWLANA”
ul Franciszkańska4a /46
00-214 Warszawa
w_mazan@wp.pl

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji,
Al. Komisji Edukacji Narodowej 95
02-777 Warszawa
sggik@sggik.pl

Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
ul. Kaczeńcowa 22
60-175 Poznań
sekretarz@sipur.pl

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej MIWO
ul. Mokotowska 4/6 lok 308A
00-641 Warszawa
jolanta.ciesielska@miwo.pl

Polskie Stowarzyszenie Gipsu
Ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
sekretarz@polskigips.pl

Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
Ul Beniowskiego 84 B
80-355 Gdańsk
biuro@oign.pl

Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych
ul. Opalińskiego 11/38
37-700 Przemyśl
sekretarz@sgsrw.org

GRUPA MEDIUM Sp.zo.o. S.K.A.
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
biuro@medium.media.pl

Narodowa Agencja Poszanowania Energii
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
nape@nape.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
Ul. Puławska 72/1
02-603 Warszawa
biuro@producencistyropianu.pl