ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Członkowie

Śląska Izba Pracodawców z siedzibą w Gliwicach
ul. Pszczyńska 44 lok 309
biuro@sip-gliwice.pl

Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej
al. Jerozolimskie 29 lok 3
00-508 Warszawa
zwiazek@zwiazek.org.pl

Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
ul. Kaczeńcowa 22
60-175 Poznań
sekretarz@sipur.pl

Polskie Stowarzyszenie Gipsu
Ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
sekretarz@polskigips.pl

Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych
ul. Opalińskiego 11/38
37-700 Przemyśl
sekretarz@sgsrw.org

GRUPA MEDIUM Sp.zo.o. S.K.A.
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
biuro@medium.media.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
Ul. Puławska 72/1
02-603 Warszawa
biuro@producencistyropianu.pl

Śląska Izba Budownictwa
ul. Szeligiewicza 20 lok. I
40-074 Katowice