ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Płaszczyzna dialogu, integracji i synergii w działaniu na rzecz rozwoju budownictwa