ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Źródło informacji o działaniach, sukcesach i problemach najbardziej dynamicznych organizacji pracodawców i przedsiębiorców