ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Spotkanie Świąteczno – Noworoczne Branży Budowlanej

Szanowni Państwo,

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią covid-19 odbyło się Świąteczne Spotkanie Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości. Na liście gości znaleźli się przedstawiciele wielu branżowych firm i organizacji związanych z działalnością KBiN. Miedzy innymi gościliśmy przedstawicieli organizacji; pracodawców, pracobiorców, Instytutów ITB i Łukasiewicza z Radomia i Krakowa oraz producentów materiałów budowlanych.

Inauguracją tych cyklicznych stało się wręczenie złotych odznak KBiN im. Króla Kazimierza Wielkiego osobom zasłużonym w rozwój innowacyjnych technologii w budownictwie.

W tym roku wyróżnienie otrzymały osoby ściśle związane z rozwojem technicznym Systemów Suchej Zabudowy opartych na płytach gipsowo-kartonowych. Odznaczone osoby reprezentują międzynarodowe korporacje budowlane takie jak; SINIAT z grupy Etex, Rigips czy Knauf odpowiedzialne bezpośrednio za przemysł gipsowy w Polsce. Złotą odznakę przekazano także dyr. Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych; Łukasiewicz w Krakowie, Panu dr. Pawłowi Pichniarczykowi oraz Panu Bogusławowi Płońskiemu, Prezesowi Stowarzyszenie Robót Wykończeniowych.

Specjalny dyplom przekazano na ręce dr Krzysztofa Symeli z okazji jubileuszu współpracy KBiN z ITiE ,siec Łukasiewicz w Radomiu.

Składamy gratulacje wszystkich wyróżnionym kolegom z naszej branży.

 

Słowo wstępne wygłosił Pan Krzysztof Baranowski, Prezes Konfederacji

 

Szanowni Państwo,

Jest mnie bardzo miło powitać uroczyście zgromadzonych gości na naszym tradycyjnym spotkaniu ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNYM środowiska budowlanych:

  • KBiN jako instytucja z ponad XX lenią tradycją , działa od na rzecz naszego środowisk.

Jak zawsze apelujemy i zachęcamy, aby utrzymać i rozwijać naszą branżową integracje. Jak Państwu wiadomo uczestniczymy w pracach Zespołu Trójstronnego. Ostatnio koncentrujemy się na sprawie dostawa i cen energii elektrycznej i gazu.

  • Już kilka ostatnich lat nie odbyło się oficjalnego Święto branżowego Dnia Budowlańca

Pandemia minęła i czas na powrót do naszych tradycji

  • NASZE OSIĄGNIECIA W OSTATNIM OKRESIE I PODJĘTE PROJEKTY NIE ZAWSZE ZAKOŃCZONE
  • Skupimy się w 2023 na projekcie pokonania istniejących barier w realizacji nadbudów na istniejących budynkach mieszkalnych, dając wartość dodaną społeczeństwu. Nowa jakość życia przy rosnącej wielkości przestrzeni życia i stosowanej technice jest chyba naszym wspólnym celem. Budownictwo zrównoważone to jest zdecydowana przyszłość, niezależnie od naszych rozmaitych przekonań
  • Sektorowa Rada Kompetencji w Budownictwie to istotny projekt dala branży w zakresie kształcenia zawodowego. KBiN przygotowuje w 2023 RAPORT, który zmierza do kontynuacji działań po 06/2023
  • Promocja Konkursu EuroSkills udała się tak od 14 lat, iż FRSE organizuje finał w Gdańsku w 09/2023r i koordynuje przygotowanie drużyny narodowej w kilku konkurencjach budowalnych (absolwenci szkół). 

WSZYSTKIE DOBREGO ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZEBRANYM I ICH RODZINOM Z OKAZJI ŚW.BOŻEGO NARODZENIA.